#WakeUpCall: Briga o zaposlenima je na prvom mestu! - Nova Communications

Marketing mreža prati situaciju u državi i regionu u vezi sa širenjem virusa COVID-19, kao i posledicama koje struka i tržište marketinških komunikacija mogu da očekuju nakon završetka vandrednog stanja.

Tim povodom pokrenuli su kampanju #WakeUpCall i razgovarali sa direktorima agencija kako prevazići trenutnu situaciju i spasiti struku. Intervju Jasmine Stojanov, direktorke agencije Nova Communications, možete pročitati na sledećem linku:

#WakeUpCall: Briga o zaposlenima je na prvom mestu!