Olivera Ilić - Nova Communications

Senior Account Manager

Nova communications

Radna biografija:

 

  1. 2006 – 2012 Senior Medija Planer / Medija planiranje I zakup reklamnog prostora, komunikacija sa klijentima I medijima / Agencija: Media House
  2. 2013 – 2014 Medija Planer I Analitičar TV podataka / Planiranje reklamnog inventara na kablovskim kanalima/  Agencija: CAS Media
  3. 2014 – 2020  Account Manager / Strateško medija planiranje i komunikacija sa klijentima i medjima  / Agencija: Media House
  4. 2020 – 2021  Account Manager / Strateško medija planiranje i komunikacija sa klijentima i medjima / Agencija:  OMD
  5. Od Maja 2021  Nova Communications / Senior Account Manager / Strateško medija planiranje i komunikacija sa klijentima i medjima